Photo van Veronica Korosteleva, de oprichter van VertaalPraktijk.com
 
Logo van VertaalPraktijk.com - bureau van beëdigd vertalingen Russish, Nederlands, Engels en Duits

Beëdigd Vertaler / Tolk Nederlands <-> Russisch Vertaler Engels -> Russisch en Duits -> Russisch

+31 616 443 369

Blog over vertalen, taal en cultuur   RSS feed over vertalen, taal en cultuur op VertaalPraktijk.com


Tolk: een spion in andermans wereld

Jun 24th, 2014, 19:21

blog dictionary icon

Het tolkwerk vanuit een cabine is zeker een vak apart. Je moet zo veel dingen tegelijkertijd doen – voortdurend luisteren, vertalen, spreken, en in fracties van seconden beslissingen nemen over taal, zinsbouw, betekenis en meer. In haar interview vertelt Maria Pirson, vertaler/simultaantolk Engels-Russisch (link naar het interview in het Russisch) over haar werk. Het interview betreft natuurlijk meer de Russische realiteit – Maria woont en werkt in Rusland – maar het bevat ook universele tips die je als beginnend tolk kunt gebruiken.

  • Kom nooit onvoorbereid. Schroom niet om je klant nadrukkelijk om presentaties, artikelen, overige documenten ter voorbereiding te vragen
  • Kijk goed met welke vertaalbureaus je in zee gaat. Werk samen slechts met diegene die opdrachtnemers zorgvuldig selecteren en kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan
  • Werk als simultaantolk altijd met een collega samen. Zodat jullie elkaar elk half uur kunnen afwisselen. Maria zelf moest een keer drie dagen lang alleen simultaan tolken, kreeg daardoor een zenuwinzinking en kon vervolgens enkele maanden niet aan de slag
  • Blijf onzichtbaar. Een tolk moet onzichtbaar blijven zodat onderhandelaars elkaar kunnen horen en van de communicatie kunnen genieten

Het is ook altijd leuk om over de ontwikkeling van het vak te lezen. Zo werken de tolken van vandaag in Rusland blijkbaar helemaal anders dan hun collega`s in de tijd van de Sovjet-Unie. De situatie is veranderd en de eisen die aan een tolk worden gesteld dus ook.

Er werd vroeger simultaan getolkt slechts bij politieke onderhandelingen, officiële toespraken enz. Het ging daarbij meestal om ‘voordrachten met veel franje’. Het hoofdcriterium voor het werk van een tolk was dus ‘dat het maar prettig is om aan te horen’. De inhoud was minder belangrijk. Ze zaten al tolkend de toespraak te redigeren. ’Bij het simultaan tolken kun je een derde van de informatie kwijtraken en het is absoluut normaal’ was de standaard.

Vanaf de jaren 90 worden simultaantolken steeds vaker ingezet bij verschillende wetenschappelijke conferenties en zakelijke onderhandelingen, waarbij alle informatie zo nauwkeurig mogelijk weergegeven moet worden. Niets mag weggelaten worden, al krijg je daardoor iets minder mooi opgebouwde constructies. ‘Jonge’ tolken proberen dus alles zo volledig mogelijk weer te geven, terwijl professionals boven de 50 meer over de schoonheid van de gesproken tekst inzitten. Ze vormen twee niet bijzonder op elkaar gestelde ‘kampen’. Een generatieconflict noemt Maria het.

En tot slot. Volgens Maria is het Duits een heel zachte taal die mooi klinkt en waarmee ‘elke beweging van de ziel nauwkeurig omschreven kan worden’. En ik ben het met haar eens.